Tekstutvikling

Jeg gir konstruktiv tilbakemelding og guider deg videre i den teksten du er i gang med å skrive. Hva vil du med teksten din? Overkommuniserer/underkommuniserer du? Hvordan fungerer språket? Maler du bilder med ordene dine? Kan teksten fortettes? Er det en indre sammenheng i det du skriver? Bør teksten stokkes om på? Hvordan er det med klisjeer og gjentagelser?

Noen tilbakemeldinger:

«Jeg har benyttet Elisabeth ved to forskjellige diktsamlinger. Jeg opplevde at hun hadde gode innspill på både narrativ / historieoppbygging og på språklige bilder / detaljer. Innspillene hennes hjalp meg videre i prosessen og forbedret helt klart diktsamlingene. Jeg vil absolutt anbefale henne.»

«I arbeidet med en fagprosabok fikk jeg nyttige innspill og kommentarer fra Elisabeth. De utvidet skrivearbeidet mitt og hjalp meg i det videre arbeidet.»