Forfatter

Ny bok:
Underveis
Kolofon forlag 2021

Her er jeg. Det er kanskje de aller viktigste ordene vi kan si. For er ikke det alle menneskers innerste drøm – å få være den vi er og bli tatt i mot. Men går det an å si «her er jeg» uten å omfavne vår egen sårbarhet, den vi gjør alt for å skjule? Vi lengter alle etter å bli sett, men hvordan kan vi bli sett hvis vi ikke våger å vise oss?
I boka deler forfatteren raust og nært sine erfaringer fra livsreisen og møtet med sårbarheten. Ingen fasit, ingen råd. Men frittstående tekster som med både humor og dypt alvor setter ord på følelser det kan være vanskelig å sette ord på, ord som gir deg reisefølge på vei mot et mer autentisk liv.

Sagt om boka:

«Tekstene er modige, personlige. Men samtidig er de universelle fordi de handler om følelser som forbinder oss: sårbarhet, angst, skam, usikkerhet. Om å tørre være den man er.»

«Tekstene i boka er næring for oss som drasser rundt med en slitsom porsjon sårbarhet i bagasjen.»

«Det er en bok å hente kraft og inspirasjon i. En bok jeg går tilbake til når jeg trenger det. Den gir meg mot til å være sårbar.»

Boka bestilles direkte fra forfatter. Mer informasjon her.

Jeg har tidligere gitt ut tre sakprosabøker, den siste med støtte fra Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (2009):

TERAPI – hva passer for meg? 
Gyldendal Akademisk forlag 2009

I løpet av livet vil hver fjerde nordmann søke profesjonell hjelp for psykiske problemer.
Markedet for psykoterapi har eksplodert de siste tiårene. Hva skal du velge? I boka presenteres en rekke terapeutiske retninger.
I et eget kapittel forteller ulike mennesker om sine erfaringer med psykoterapi. Boka tar også for seg bruken av selvhjelpsgrupper, både som et alternativ og et supplement til psykoterapi. Boka passer for deg som vurderer å gå i terapi, for deg som er pårørende til en person med psykiske problemer, eller for deg som arbeider med mennesker i små og store kriser.

Boka finnes nå også som e-bok.

Foreldreboka om hasj
Pax forlag 2007

Rundt 10-20 prosent av all ungdom i Norge under tredve år har en eller annen gang prøvd hasj. Tallene har vært relativt stabile de siste 20 årene. Hvor farlig er det? Blir man sløv? Er det mulig å få i seg en overdose? Kan man bli psykotisk? Hvilke tegn skal jeg se etter? Hvordan kan jeg forebygge? Hva skjer hvis man blir tatt for hasjrøyking? Dette er noen spørsmål som tas opp. Boka er i første rekke rettet mot foreldre, men er også nyttig for alle som jobber med unge, enten det er i skolen, i barnevernet eller i oppsøkende, forebyggende arbeid.

Anmeldelse: «…definitivt nyttig lesing for alle foreldre med ungdom i husetLes mer

«På troverdig vis gir forfatteren ikke bare en saklig fremstilling av hasjens skadevirkninger – hasjmisbruk settes også inn i en større sammenheng. Hun bruker mye plass på de sosiale og psykososiale følgene av å ruse seg på hasj. Boka er definitivt nyttig lesing for alle foreldre med ungdom i huset. (…) dette gjør kanskje boken desto mer aktuell for dens sekundære målgruppe: «alle som jobber med unge, enten det er i skolen, i barnevernet eller i oppsøkende, forebyggende arbeid.»

Ole Martin Evensmo, Rus&Samfunn

Ser du meg?
Cappelen forlag 2000 (nå Cappelen Damm)

Ser du meg? er et samarbeidsprosjekt med fotograf Jon Bjørnsen. Boka er et møte med ungdommer ved en barneverninstitusjon i Oslo. Her gir vi en stemme til ungdommene, uten pedagogiske forklaringer fra fagfolk og ansatte.

Anmeldelse: «… gjør sterkt inntrykk .Les mer

«Bok om ungdommers mestringsslit der innhold, visuell og litterær form er oppsiktsvekkende dyktig smeltet sammen … (…) Arnets tekst og den korthugne måten hun har sydd sammen alle intervjusitatene på, skaper en innadvendt, og oppriktig stemning … (…) «Ser du meg?» gjør sterkt inntrykk allerede fra forsidens opprispede armer. Det gjør også inntrykk å se en dokumentarbok så gjennomført dyktig utført i alle ledd.» 

Arnhild Skre, Aftenposten